top of page
wemon 8+ fb_edited.jpg

BÖRJA RO

Vågar du ta dig an en utmaning?

Letar du efter en mångsidig idrott?

 

Gillar du att träna utomhus?

 

Vill du kunna träna i lag såväl som individuellt?

 

Då har du hittat rätt!

compete orange arf team.jpg

FYRA SKÄL ATT GÅ MED I ARF:

  1. Vi välkomnar alla roddare, från nybörjare till elitroddare och allting där emellan.

     2. ​Vi har världens bästa utsikt! Brunsviken är 3,5 km lång och ca 0,5 km bred. Den              har mycket utrymme och mindre trafik än många andra klubbar.

     3. Vi är av de få klubbarna i Stockholm som erbjuder en tävlingsgrupp för roddare            som vill satsa. Du kommer då bli coachad av vår tränare Connla Edwards som              har coachat i över 20 år och som bland annat tränat svenska U23-landslaget. I             vår tävlingsgrupp ingår dessutom roddare som tränar inför OS 2024.

     4. Vi har en positiv social atmosfär med en blandning av både studenter och                            icke-studenter i alla åldrar. De finns många möjligheter att organisera eller delta            i sociala evenemang på vår klubb.

Titta nu
race 8+.jpg

Medlemskap

Avgifter

Full säsongs medlemskap (Giltig i 2024)

Aktiva / Ej studerande                    1300:-

Studerande / Student                     1100:-

Passiva / Non-rowing                      300:-

Ständigt / Permanent                  13.000:-

Båtplats                                            1300:-


Sen säsongs medlemskap:
(från den 15e av Aug - 31a av Dec)

Aktiva / Ej-studerande                    800:-

Studerande / Student                     600:-

OBS!
Studentmedlemskapet gäller endast för heltidsstuderande fram till fil. maj. respektive civilingenjörsexamen. Doktorander med doktorandtjänster eller deltidsstuderande med fast inkomst räknas alltså som aktiva medlemmar och betalar full medlemsavgift.

Betalning

Please pay using the following alternatives:

Bank Giro: 5729-0165

Swish: 123 175 68 08

IBAN: SE14 8000 0832 7901 4951 7435
BIC: SWEDSESS
Swedbank AB
Norrmalm Företag
Kungsholmstorg 16, 4 Tr
11221 Stockholm
 

Vi undviker gärna kontantbetalningar.


Ifall du vill ha mer information om medlemsavgifterna mejla vår kassör på:
kassor@akademiskarodd.se

ERGS ARF.jpg

MEDLEMSANSÖKAN 

ARF is always accepting new members. We use the form for member registration. Members will only be registered once the membership fee has been payed.

If you are curious about rowing or our club and would like to get in touch with us, please send us an e-mail. If you have no prior experience of rowing send an e-mail to newbie@akademiskarodd.se. Do you already know how to row or have other questions contact us via motion@akademiskarodd.se or coach@akademiskarodd.se

MEDLEMSREGLER

Dessa regler gäller för samtliga medlemmar i föreningen och utgör ett komplement och förtydligande till föreningens stadgar.


Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att följa föreningens stadgar och dessa regler. Vid grova eller upprepade överträdelser kan materialförvaltare, roddchef eller styrelse besluta om tillfälligt indragna eller reducerade rättigheter att utnyttja föreningens material.


1. Avgifter
Medlemsavgiften gäller ett år från att medlemsavgift har betalats. Medlem som har erlagt medlemsavgift erhåller av styrelsen en blipp som ger tillträde till båthuset. Blippen är aktiv i ett år. Blippens aktivitet förlängs när ny medlemsavgift har kommit in på föreningens konto.

Genom sitt medlemskap bekräftar varje medlem att föreningen äger rätt att föra medlemsregister med uppgifter enligt ovan, samt att uppgifterna får användas i samband med föreningens ordinarie verksamhet. Denna innefattar bland annat medlemsutskick, licenshantering, bidragsansökningar etc. Föreningen åtar sig att behandla personuppgifter med aktsamhet och att ej utan godkännande använda uppgifter till annat än föreningens kärnverksamhet.


2. Båthuset
De aktiva medlemmarna förväntas bidra till att hålla föreningens båthus, båtar och annat materiel i bra skick. Detta innebär att alla ska se till att båthusets lokaler hålls städade och alla ska ställa upp på de årliga städdagarna. Båthusintendenten eller annan person som styrelsen utsett anvisar vad som behöver göras och när.

Alla aktiva ansvarar för att föreningens båthus, andra lokaler samt materiel hålls under uppsikt eller låsta enligt försäkringsvillkoren. Dessutom ska lyse, vatten och värme vara avstängda enligt båthusintendentens anvisningar när ingen använder lokalerna.

Festlokalen är en från roddverksamheten avgränsad del av båthuset. Vid vissa tillfällen kan uthyrningen göra att aktivitet bedrivs utomhus så att det konkurrerar om samma utrymmen. Det står i hyreskontraktet att roddverksamheten inte ska störas, men roddarna uppmanas att visa mesta möjliga hänsyn till hyresgästen. Lokalen får användas för sammankomster relaterade till föreningens verksamhet och i samråd med styrelsen eller den person som utsetts att förvalta festlokalen.

Klubblokalen är avsedd för de aktivas trevnad och ska hållas städad. Porslin och bestick ska hållas avskilt från festlokalens och vara rengjorda efter användning. Inga kläder får förvaras i omklädningsrummen annat än under träningspassen. Tillhörigheter utan ägare kan komma att plockas undan.


3. Rodd
Alla aktiva uppmanas at i första hand sin träning till de allmänna träningstillfällen som redovisas på www.akdemiskarodd.se.

3.1 Båtar och åror
Indelas i följande klasser:

AA dedicerade båtar
Båtar som antingen är privatägda eller som enbart får användas av roddare med särskilt godkännande av tävlingsroddchef eller materialförvaltare.

A tävlingsbåtar

Dessa båtar får endast användas av erfarna tävliongsroddare som uppfyller definitionen nedan:

Några års erfarenhet av tävling i små båtar (1x eller 2−) eller i aktuell båttyp.
God kännedom om roddteknik, säkerhet, trafikregler och grundläggande materialvård.
Självständigt och med framgång kunna hantera aktuell båttyp i alla förhållanden.
B motion
Dessa båtar får användas av mindre erfarande tävlingsroddare och motionärer.

C nybörjare
Dessa båtar får användas av alla som har grundläggande kunskaper om säkerhet, trafikregler och roddteknik.

Roddare har rätt att använda båtar enligt klassindelning ovan, eller lägre. Åror avsedda för respektive båt ska användas, och hänsyn ska tas till båtens viktklass. För lagbåtar gäller att minst halva besättningen ska uppfylla krav för respektive klass. Vid tveksamheter avgör roddchef klassindelningen.

Anslag om klassindelning av båtar finns på insidan av båthusets portar.

3.2 Underhåll av båtar och annat materiel
Alla aktiva roddare förväntas bidra till vård och reparationer av båtar och åror efter förmåga och enligt materialförvaltarens direktiv. Om en skada inträffar, onormalt slitage upptäcks eller annan omständighet som hindrar att en båt eller annan utrustning inte kan användas fullt ut upptäcks ska detta omgående anmälas till materialförvaltaren, material@akademiskarodd.se samt antecknas i därför avsedd journal i båthuset.

Den som orsakat en skada förväntas i samråd med materialförvaltaren bidra till dess avhjälpande.

3.3 Roddturer
Rodd är endast tillåten på de vatten som roddchefen sanktionerat. Roddare i små båtar uppmanas att inte lämna Brunnsviken utan sällskap av följebåt eller annan roddbåt.

Ingen rodd är tillåten i mörker. Undantag kan beviljas vid fullgod lanternföring.

Nybörjare och juniorer får endast ro under överinseende av handledare.

Vid kallt vatten är rodd i små båtar förbjuden för nybörjare och mindre erfarna roddare. Erfarna roddare avråds från att ro under denna period. Detta gäller från och med senast 1 november till och med tidigast 15 april. Ingen rodd är tillåten på vatten där drivande eller fast is riskerar skada båtar.

Alla som använder föreningens båtar ensamma eller under perioder med kallt vatten ska kunna ta sig upp i båten efter att ha slagit runt. Detta verifieras genom praktiskt prov.


4. Tävlingar och läger
4.1 Tävlingar
Tävlingsroddchefen beslutar om tävlingar och vilka som får delta. Anmälan till tävling görs av tävlingsroddchefen.

4.2 Träningsläger
Det är styrelsen eller roddchefen som beslutar om träningsläger och formerna för dessa.

4.3 Tränings- och tävlingskläder
De aktiva bekostar sina egna roddkläder. Roddchefen anvisar vilka kläder som ska användas på regattorna. Officiell tävlingsklädsel är Akademiska roddföreningens tävlingsdräkt med eller utan vit enfärgad tröja under.


5. Övrigt
All aktivitet sker på eget ansvar, föreningen eller dess företrädare kan ej hållas ansvarig för enskild medlems handlande.

Föreningen löser licens för de som betalat klubbavgift. I licensen ingår en enklare olycksfallsförsäkring kollektivt tecknad i Folksam via Svenska Roddförbundet. För mer info om denna försäkring finns på www.folksam.se.  

bottom of page