top of page

Eric

  • 1
  • 19,99 amerikansk dollar
  • 18 Frescati Hagväg

Beskrivning av tjänsten

Eric är inte på styrelsen längre. Men han är oerhört uppskattad av klubbens medlemmar. Han tar om båtarna, renoverar dem och lägger sitt hjälp och själ i att få iordning båtar för att klubben ska kunna nyttja alla sina båtar.  Ta en stund att tacka honom för hans insatser genom åren när du ser honom!


Kontaktuppgifter

  • Frescati Hagväg 18, 114 19 Stockholm, Sweden

    fredrica.posse@gmail.com


bottom of page