top of page

Andra som medfört till klubbens utveckling

  • 1 timma
  • 19,99 amerikansk dollar
  • 18 Frescati Hagväg

Beskrivning av tjänsten

Valberedning: Sami Nahas & Erik Bröte Suppleanter: Steffi, Fredrica & Alp Sist men inte minst vår fantastiska media ansvariga Emma som har postat inlägg på instagram och hållit vår media närvaro vid liv <3. Tack! Samt många andra klubbmedlemmar (bland annat Clara Hamell) som hjälper oss driva klubben vidare till nya höjder.  Stort tack för allas insatser!


Kontaktuppgifter

  • Frescati Hagväg 18, 114 19 Stockholm, Sweden

    fredrica.posse@gmail.com


bottom of page