Hoppa till sidans innehåll

Medlemsregler - Membership rules


Dessa regler gäller för samtliga medlemmar i föreningen och utgör ett komplement och förtydligande till föreningens stadgar.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att följa föreningens stadgar och dessa regler. Vid grova eller upprepade överträdelser kan materialförvaltare, roddchef eller styrelse besluta om tillfälligt indragna eller reducerade rättigheter att utnyttja föreningens material.

1. Avgifter

Medlemsavgiften gäller ett år från att medlemsavgift har betalats. Medlem som har erlagt medlemsavgift erhåller av styrelsen en blipp som ger tillträde till båthuset. Blippen är aktiv i ett år. Blippens aktivitet förlängs när ny medlemsavgift har kommit in på föreningens konto.

Genom sitt medlemskap bekräftar varje medlem att föreningen äger rätt att föra medlemsregister med uppgifter enligt ovan, samt att uppgifterna får användas i samband med föreningens ordinarie verksamhet. Denna innefattar bland annat medlemsutskick, licenshantering, bidragsansökningar etc. Föreningen åtar sig att behandla personuppgifter med aktsamhet och att ej utan godkännande använda uppgifter till annat än föreningens kärnverksamhet.

2. Båthuset

De aktiva medlemmarna förväntas bidra till att hålla föreningens båthus, båtar och annat materiel i bra skick. Detta innebär att alla ska se till att båthusets lokaler hålls städade och alla ska ställa upp på de årliga städdagarna. Båthusintendenten eller annan person som styrelsen utsett anvisar vad som behöver göras och när.

Alla aktiva ansvarar för att föreningens båthus, andra lokaler samt materiel hålls under uppsikt eller låsta enligt försäkringsvillkoren. Dessutom ska lyse, vatten och värme vara avstängda enligt båthusintendentens anvisningar när ingen använder lokalerna.

Festlokalen är en från roddverksamheten avgränsad del av båthuset. Vid vissa tillfällen kan uthyrningen göra att aktivitet bedrivs utomhus så att det konkurrerar om samma utrymmen. Det står i hyreskontraktet att roddverksamheten inte ska störas, men roddarna uppmanas att visa mesta möjliga hänsyn till hyresgästen. Lokalen får användas för sammankomster relaterade till föreningens verksamhet och i samråd med styrelsen eller den person som utsetts att förvalta festlokalen.

Klubblokalen är avsedd för de aktivas trevnad och ska hållas städad. Porslin och bestick ska hållas avskilt från festlokalens och vara rengjorda efter användning. Inga kläder får förvaras i omklädningsrummen annat än under träningspassen. Tillhörigheter utan ägare kan komma att plockas undan.

3. Rodd

Alla aktiva uppmanas at i första hand sin träning till de allmänna träningstillfällen som redovisas på www.akdemiskarodd.se.

3.1 Båtar och åror

Indelas i följande klasser:

AA dedicerade båtar
Båtar som antingen är privatägda eller som enbart får användas av roddare med särskilt godkännande av tävlingsroddchef eller materialförvaltare.

A tävlingsbåtar

Dessa båtar får endast användas av erfarna tävliongsroddare som uppfyller definitionen nedan:

  • Några års erfarenhet av tävling i små båtar (1x eller 2−) eller i aktuell båttyp.
  • God kännedom om roddteknik, säkerhet, trafikregler och grundläggande materialvård.
  • Självständigt och med framgång kunna hantera aktuell båttyp i alla förhållanden.

B motion
Dessa båtar får användas av mindre erfarande tävlingsroddare och motionärer.

C nybörjare
Dessa båtar får användas av alla som har grundläggande kunskaper om säkerhet, trafikregler och roddteknik.

Roddare har rätt att använda båtar enligt klassindelning ovan, eller lägre. Åror avsedda för respektive båt ska användas, och hänsyn ska tas till båtens viktklass. För lagbåtar gäller att minst halva besättningen ska uppfylla krav för respektive klass. Vid tveksamheter avgör roddchef klassindelningen.

Anslag om klassindelning av båtar finns på insidan av båthusets portar.

3.2 Underhåll av båtar och annat materiel

Alla aktiva roddare förväntas bidra till vård och reparationer av båtar och åror efter förmåga och enligt materialförvaltarens direktiv. Om en skada inträffar, onormalt slitage upptäcks eller annan omständighet som hindrar att en båt eller annan utrustning inte kan användas fullt ut upptäcks ska detta omgående anmälas till materialförvaltaren, This is a mailto link samt antecknas i därför avsedd journal i båthuset.

Den som orsakat en skada förväntas i samråd med materialförvaltaren bidra till dess avhjälpande.

3.3 Roddturer

Rodd är endast tillåten på de vatten som roddchefen sanktionerat. Roddare i små båtar uppmanas att inte lämna Brunnsviken utan sällskap av följebåt eller annan roddbåt.

Ingen rodd är tillåten i mörker. Undantag kan beviljas vid fullgod lanternföring.

Nybörjare och juniorer får endast ro under överinseende av handledare.

Vid kallt vatten är rodd i små båtar förbjuden för nybörjare och mindre erfarna roddare. Erfarna roddare avråds från att ro under denna period. Detta gäller från och med senast 1 november till och med tidigast 15 april. Ingen rodd är tillåten på vatten där drivande eller fast is riskerar skada båtar.

Alla som använder föreningens båtar ensamma eller under perioder med kallt vatten ska kunna ta sig upp i båten efter att ha slagit runt. Detta verifieras genom praktiskt prov.

4. Tävlingar och läger

4.1 Tävlingar

Tävlingsroddchefen beslutar om tävlingar och vilka som får delta. Anmälan till tävling görs av tävlingsroddchefen.

4.2 Träningsläger

Det är styrelsen eller roddchefen som beslutar om träningsläger och formerna för dessa.

4.3 Tränings- och tävlingskläder

De aktiva bekostar sina egna roddkläder. Roddchefen anvisar vilka kläder som ska användas på regattorna. Officiell tävlingsklädsel är Akademiska roddföreningens tävlingsdräkt med eller utan vit enfärgad tröja under.

5. Övrigt

All aktivitet sker på eget ansvar, föreningen eller dess företrädare kan ej hållas ansvarig för enskild medlems handlande.

Föreningen löser licens för de som betalat klubbavgift. I licensen ingår en enklare olycksfallsförsäkring kollektivt tecknad i Folksam via Svenska Roddförbundet. För mer info om denna försäkring finns på www.folksam.se.  

Uppdaterad: 02 FEB 2020 19:34 Skribent: Samuel Lindemer
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Akademiska RF - Rodd
Box 19064
10432 Stockholm

Besöksadress:
Frescati hagväg 18A
11419 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@akademiskarodd....

Se all info